Ogłoszenie o konkursie ofert (2018-01-10) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2018-01-10)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 01.02.2018r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert