Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-10-24) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-10-24)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 13.11.2017r. do 31.12.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert