Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-09-01) – rehabilitacja

Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-09-01)

Na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w poradni rehabilitacyjnej przy ul.Grochowskiej 339 i Abrahama 16 w okresie od 01.10.2017r. do 30.06.2020r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert