face
bip
wozek


Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-07-17) – specjalistyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-07-17)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie endokrynologii w okresie od 01.08.2017r. do 30.06.2018r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert