Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-06-12) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-06-12)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 03.07.2017r. do 31.12.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert