Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-06-12) – rehabilitacja

Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-06-12)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w poradni rehabilitacyjnej w okresie od 03.07.2017r. do 30.09.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert