Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-05-16) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-05-16)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 05.06.2017r. do 31.12.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert