face
bip
wozek


Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-04-12) – NiŚOZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-04-12)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 01.05.2017r. do 30.06.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert