Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-03-09) – NiŚOZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-03-09)

Na udzielanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 01.04.2017r. do 30.06.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert