Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-03-09) – diagnostyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-03-09)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych ultrasonograficznych w okresie od dnia 01.04.2017r. do dnia 31.12.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert