Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-01-05) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-01-05)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 01.02.2017r. do 31.12.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert