face
bip
wozek


Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-01-05) – NiŚOZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2017-01-05)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 01.02.2017r. do 30.06.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert