Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-12-30) – promocja zdrowia

Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-12-30)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia edukacji przedporodowej kobiet biorących udział w programie “Szkoła Rodzenia” w okresie od dnia 20.01.2017r. do 15.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert