face
bip
wozek


Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-11-21) – diagnostyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-11-21)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych w okresie od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert