face


Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-11-03) – psychiatria

Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-11-03)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w PZP dla dzieci i młodzieży ul. Kickiego 24 w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert