face


Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-11-03) – specjalistyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-11-03)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie otolaryngologii w okresie od 01.12.2017r. do 30.06.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert