face
bip
wozek


Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-10-10) – diagnostyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-10-10)

Na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań cytologicznych w okresie od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert