face
bip
wozek


Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-09-08) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-09-08)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w okresie od 01.11.2016r. do 31.12.2017r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert