Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-08-16) – diagnostyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-08-16)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych: Echokardiografia przezklatkowa – Echo serca w okresie od dnia 05.09.2016r. do dnia 31.12.2016r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert