Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-04-27) – diagnostyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-04-27)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania densytometryczne w okresie od 01.06.2016r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert