Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-02-01) – specjalistyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-02-01)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
w zakresie otolaryngologii
w okresie od 01.03.2016r. do 30.06.2016r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert