face


Ogłoszenie o konkursie ofert (2015-10-12) – diagnostyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2015-10-12)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych – mikrobiologii
w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.

 

Treść ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu ogłoszenia o wynikach konkursu ofert

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert