Ogłoszenie o konkursie ofert (2015-09-15) – NiŚOP

Ogłoszenie o konkursie ofert (2015-09-15)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
w okresie od 05.10.2015r. do 31.12.2015r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert