face
bip
wozek


Ogłoszenie o konkursie ofert (2015-05-07) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2015-05-07)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w okresie od 01.06.2015 r. do 31.12.2016 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert