face


Ogłoszenie o konkursie ofert (2015-04-16) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2015-04-16)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w okresie od 04.05.2015 r. do 31.12.2016 r.

 

Treść ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu ogłoszenia o wynikach konkursu ofert

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert