face
bip
wozek


Ogłoszenie o konkursie ofert (2015-03-25) – NiŚOZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2015-03-25)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
w okresie od 15.04.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert