Ogłoszenie o konkursie ofert (2015-03-18) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2015-03-18)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w okresie od 10.04.2015 r. do 31.12.2016 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert