Ogłoszenie o konkursie ofert (2015-03-17) – diagnostyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2015-03-17)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 10.04.2015 r. do 31.12.2016 r.
w zakresie badań laboratoryjnych – bakteriologii gruźlicy.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert