face
bip
wozek


Ogłoszenie o konkursie ofert (2015-03-04) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2015-03-04)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w okresie od 1.04.2015 r. do 31.12.2016 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert