face
bip
wozek


Ogłoszenie o konkursie ofert (2014-12-17) – diagnostyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2014-12-17)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 16.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w zakresie badań diagnostycznych:

  • badania USG
  • badania scyntygraficzne
  • badania tomografii komputerowej
  • badania rezonansu magnetycznego
  • badania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)
  • biopsja
  • endoskopia
  • badania inne

 

Treść ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu ogłoszenia o wynikach konkursu ofert

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie o częściowym unieważnieniu konkursu ofert: 2015-01-20

Ogłoszenie o częściowym unieważnieniu konkursu ofert: 2015-01-22