face
bip
wozek


FASD – bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek i położnych

 

Szkolenie dla pielęgniarek i położnych z zakresu FASD.

W imieniu Instytutu Nowej Kultury serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych z profilaktyki FASD.

Szkolenie realizowane jest na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Program szkolenia został zróżnicowany pod względem tematycznym i dopasowany do specyfiki pracy położnych i pielęgniarek, dlatego przewidziane są̨ osobne terminy dla obu grup zawodowych.

Terminy szkoleń dla położnych w 2024 r.: 20-21 czerwca oraz 12-13 września.
Terminy szkoleń dla pielęgniarek w 2024 r.: 1-2 lipca oraz 24-25 października.

Miejsce szkolenia: Hotel Groman, Aleja Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary.
W czasie trwania szkolenia będzie zapewniony bezpłatny nocleg i wyżywienie.

Uczestnicy otrzymają̨ certyfikaty potwierdzające ich udział w szkoleniu.

 

Więcej informacji poniżej do pobrania:

Zaproszenie na szkolenie z zakresu FASD