face
bip
wozek


Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia

Od lat doskonalimy naszą działalność.
Dowodem wysokiej jakości świadczonych usług, efektywnego zarządzania oraz sprawnego funkcjonowania jest uzyskanie przez SZPZLO Warszawa Praga Południe wielu nagród i wyróżnień:

zsjz

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
Jakość to wszystkie zabiegi i działania zmierzające do tego, aby klient – pacjent był zadowolony i ponownie skorzystał z usług lub produktów oferowanych przez firmę. W 2011 roku uzyskaliśmy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Wdrożenie Systemu wpłynęło na poprawę jakości świadczonych usług oraz warunków pracy osób zatrudnionych.

W wyniku audytu potwierdzono skuteczność systemu zarządzania, w tym audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania. Audytorzy wskazali mocne strony organizacji: zaangażowanie kierownictwa, pełnomocnika, audytorów wewnętrznych i wszystkich pracowników Zespołu w utrzymanie systemu zarządzania jakością, znajomość obowiązujących procedur jak również planowanie i realizację działań usprawniających funkcjonowanie Zespołu.

W 2023 roku na podstawie wyników oceny dokumentacji i audytu audytorzy wystąpili z wnioskiem o wydanie dokumentów certyfikacyjnych potwierdzających spełnienie wymagań ISO 9001:2015. Certyfikat został przyznany od 13.01.2023 r. do 12.01.2026 r.

 

dawca

“PracoDawca Zdrowia”
W listopadzie 2019 r Zespół otrzymał certyfikat poświadczający uzyskanie tytułu “PracoDawcy Zdrowia”. Certyfikat przyznawany jest pracodawcy, który spełnia nastepujące warunki: promuje aktywny styl zycia pracowników, zwalcza palenie tytoniu wśród pracowników, nie pozwala na sprzedawanie i konsumpcję napojów alkoholowych na terenie instytucji, wspiera badania profilaktyczne pracowników, podejmuje działania promujące zdrowy styl życia i odpowiednie odżywianie wśród pracowników, uświadamia pracownikom konieczność wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów, działa na rzecz ograniczenia stresu swoich pracowników, wykorzystuje fundusz świadczeń socjalnych do działań wspierających zdrowie pracownika – wspomaga aktywność fizyczną i wypoczynek pracowników, aktywnie wspiera kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym, chroni swoich pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

 

Rzetelni-w-Biznesie-2012 certyfikatstatuetka

„Rzetelni w Biznesie 2012”
W 2012 roku zostaliśmy laureatem II edycji konkursu „Rzetelni w Biznesie 2012”, otrzymując statuetkę i Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”. Nagrodę tę otrzymują firmy godne zaufania, które profesjonalnie i rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań w stosunku do klientów i względem pracowników, a także świadczą usługi na wysokim poziomie.

 

perlymedycyny perlymedycyny

„Perły Medycyny”
W 2011 roku zdobyliśmy III Nagrodę – brązową statuetkę w Konkursie „Perły Medycyny” w kategorii Publiczne Zakłady Lecznictwa Otwartego. Wyróżnienie to przyznawane jest firmom cechującym się nowoczesnością, rzetelnością oraz nienaganną etyką.

W 2013 roku otrzymaliśmy II nagrodę – srebrną statuetkę w konkursie “Perły Medycyny” w kategorii Publiczne Zakłady Lecznictwa Otwartego.

 

polskanagrodajakoscinagrodajakosci

Mazowiecka Nagroda Jakości
W 2002 roku zostaliśmy laureatem Mazowieckiej Nagrody Jakości.
Polska Nagroda Jakości
W 2003 roku uzyskaliśmy tytuł finalisty Polskiej Nagrody Jakości.

Obydwie nagrody Polska Nagroda Jakości oraz Mazowiecka Nagroda Jakości przyznawane są firmom, które w praktyce stosują filozofię Zarządzania przez Jakość. Zarządzanie przez Jakość to rodzaj zbiorowego wysiłku, zorientowanego na ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach, sferach i rezultatach jej działalności. Jest to nowa filozofia zarządzania, obejmująca nie tylko doskonalenie jakości wyrobów i usług, lecz także jakości pracy, konstrukcji, technologii procesów i systemów wytwórczych, zapewniających organizacjom przetrwanie i rozwój.