face
bip
wozek


Badania diagnostyczne

 

Lp Nazwa badania Cena [zł]
1 EKG bez opisu 40
2 EKG z opisem 50
3 USG echokardiografia – echo serca 150
4 EKG próba wysiłkowa 160
5 Całodobowe monitorowanie pracy serca – Holter EKG z opisem 150
6 Całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego – Holter ciśnieniowy z opisem 150
7 EEG 16 kanałowy z opisem 180
8 Spirometria 70
9 Spirometria z próbą rozkurczową 100
10 Kardiotokografia KTG 70
11 Badanie pola widzenia 80
12 Cytologia diagnostyczna 45