ZLO ul. Sygietyńskiego 3


Wyświetl większą mapę

 

Adres:
Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Sygietyńskiego 3
04 – 022 Warszawa

Godziny pracy placówki :
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -18.00

Kierownik Przychodni:
Lek. med. Magdalena Kochańska

Pielęgniarka Koordynująca:
Halina Kłoczewska

Ważne telefony:
Centrala tel. 22 810 04 42
Rejestracja Ogólna tel. 22 810 04 42

 

 

Poradnie POZ ( kontakt przez Rejestrację Ogólną, tel. 22 810 04 42 )

Poradnia POZ dla dorosłych
Czynna w godzinach 8.00 – 18.00

Wymagane dokumenty:
- deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ,
- dokument z numerem PESEL.

Skierowania na transport sanitarny dla pacjentów z dysfunkcją ruchu wydaje lekarz POZ zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ.

Gabinet zabiegowy + EKG
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 18.00
Punkt pobrań dla dorosłych
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 9.30

 

Poradnia POZ dla dzieci tel. 22 810 09 30
Czynna w godzinach 8.00 – 18.00

Wymagane dokumenty:
- deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego,
- dokument z numerem PESEL dziecka (książeczka zdrowia dziecka).