ZLO ul. Saska 61


Zobacz większą mapę

 

Adres:
Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Saska 61
03 – 914 Warszawa

Godziny pracy placówki :
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00

Poradnia POZ dla dzieci czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:00.

Kierownik Przychodni:
Lek. Cezary Grabosz

Pielęgniarka Koordynująca:
Barbara Jabłońska

Ważne telefony:

Centrala tel. 22 617 30 01 do 04
Rejestracja Ogólna tel. 22 617 67 33
tel. 22 617 67 07

 

Poradnie POZ ( kontakt przez Rejestrację Ogólną, tel. 22 617 67 33 )

 


ogloszenie

 


ogloszenie

 


ogloszenie

 


ogloszenie

 


Szanowni Pacjenci,

uprzejmie informujemy, że poradnie specjalistyczne

(urazowo-ortopedyczna, reumatologiczna)

oraz

poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

od dnia 31 stycznia 2020 roku

wznawiają swoją działalność

w Zakładzie Lecznictwa Otwartego

przy ulicy Kickiego 24.

 


ogloszenie

 


Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów

Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe

zaprasza

do Pracowni Fizjoterapii

w Przychodni przy ul. Saskiej 61

na ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz usług świadczonych

przez profesjonalny i doświadczony zespół fizjoterapeutów.

Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu:
22/617-30-05
lub w rejestracji Przychodni.

Usługi są świadczone w ramach kontraktu z NFZ.


 

Poradnia POZ dla dorosłych

Wymagane dokumenty:
- deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ,
- dokument tożsamości z numerem PESEL.

Skierowania na transport sanitarny dla pacjentów z dysfunkcją ruchu wydaje lekarz POZ zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ.

Gabinet zabiegowy + EKG
Punkt pobrań dla dorosłych
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 9:00

 

Poradnia POZ dla dzieci tel. 22 617 67 34

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 18:00.

Wymagane dokumenty:
- deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego,
- dokument tożsamości z numerem PESEL dziecka (książeczka zdrowia dziecka).

Gabinet zabiegowy dla dzieci
Punkt pobrań dla dzieci
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 8:45

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa (PODD).

tel. kontaktowy 22 610 45 05

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa to opieka sprawowana nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebują systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ i pielęgniarką POZ.

Świadczenia zdrowotne w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00. Po godzinie 20:00 do godziny 8:00 rano dnia następnego, świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości procesu leczenia i pielęgnacji zapewnia w ramach sprawowanej opieki świadczeniodawca realizujący umowę w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Dostępność w soboty i dni ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach.

 

Poradnie Specjalistyczne

- Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc (kontakt przez nr tel. 22 617-21-43)
- Poradnia Gastroenterologiczna ( kontakt przez nr tel. do centrali)
- Poradnia Endokrynologiczna (kontakt przez nr tel. do centrali)

Do powyżej wymienionych poradni wymagane są następujące dokumenty:
- dokument tożsamości z numerem PESEL,
- skierowanie do poradni.

 

- Poradnia Alergologiczna dla dzieci

Zapisy tel. 22 617 27 10

Wymagane dokumenty:
- skierowanie do poradni,
- dokument tożsamości z numerem PESEL dziecka (książeczka zdrowia dziecka).

 

- Poradnia Położniczo – Ginekologiczna
Numery telefonów:
– rejestracja do poradni w godz. 8:00 – 20:00, telefon: 22 617-67-33; 22 672-80-22; 22 617-67-07,
– gabinet położnej, telefon: 22 617-36-39.

W Poradni realizowany jest program NFZ pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy – etap podstawowy”. Zapraszamy na bezpłatne badania cytologiczne Panie w wieku 25-59 lat, które w okresie ostatnich 3 lat nie uczestniczyły w w/w programie.

Cytologie w w/w programie pobierane są w gabinecie nr. 2 i 3, II piętro: w poniedziałki w godz. 10:00 – 13:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 9:00.
Zapisy na badania w programie pod numerem telefonu 22 617-36-39; 22 617-68-86.

Szczegółowych informacji o programie udzielają położne w gabinetach poradni położniczo – ginekologicznej.

Do poradni ginekologiczno – położniczej wymagane są następujące dokumenty:
- dokument tożsamości z numerem PESEL.

 

- Poradnia Dermatologiczna tel. 22 617 94 75

Do poradni dermatologicznej wymagane są następujące dokumenty:
- dokument tożsamości z numerem PESEL,
- skierowanie do poradni.

 

Pracownie:

- Pracownia RTG dla dorosłych i dzieci

Rejestracja tel. 22 672 80 22

Wykonywanie zdjęć RTG w godzinach: 8:00 – 19:30

Wymagane dokumenty:
- skierowanie na badanie rtg,
- dokument tożsamości z numerem PESEL.

 

- Pracownia Badań USG

Rejestracja i zapisy tel. 22 672 80 22

Wymagane dokumenty:

- skierowanie na badanie USG,
- dokument tożsamości z numerem PESEL.

Zakres badań:

Badanie USG: tarczycy, jamy brzusznej, układu moczowego, USG ginekologiczno – położnicze.

 

- Pracownia Endoskopii ( kontakt przez nr tel. do centrali )

Wymagane dokumenty:
- skierowanie na badanie,
- dokument tożsamości z numerem PESEL.

Zakres badań:
Gastroskopia, Kolonoskopia

 

- Odpłatne zabiegi rehabilitacyjne

Zapraszamy na odpłatne zabiegi rehabilitacyjne – kliknij aby uzyskać więcej informacji.