ZLO ul. Korytnicka 42/44


Wyświetl większą mapę

 

Adres:
Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Korytnicka 42/44
04 – 109 Warszawa

Godziny pracy placówki :
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 20.00

Kierownik Przychodni:
Lek. med. Małgorzata Prześlak – Wardecka

Pielęgniarka Koordynująca:
 

Ważne telefony:
Centrala tel. 22 810 20 42 do 43; 810 80 78

 

 

 

 

 


 

Informujemy, że od dnia 01.08.2018r. ulega zmianie miejsce udzielania świadczeń w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej (POD). Dotychczas działająca POD w ZLO przy ul. Zamienieckiej 73 zostanie przeniesiona do ZLO przy ul. Korytnickiej 42/44

tel. kontaktowy 22 610 45 05

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa to opieka sprawowana nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebują systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ i pielęgniarką POZ.

Świadczenia zdrowotne w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00. Po godzinie 20:00 do godziny 8:00 rano dnia następnego, świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości procesu leczenia i pielęgnacji zapewnia w ramach sprawowanej opieki świadczeniodawca realizujący umowę w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Dostępność w soboty i dni ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach.

 


 

Poradnie Specjalistyczne

Poradnia Stomatologiczna i Poradnia Ortodontyczna

tel. 22 810 70 35

Do poradni stomatologicznej wymagane są następujące dokumenty:
- dokument z numerem PESEL.

 

Pracownie:

Pracownia RTG (kontakt przez centralę telefoniczną)

Czynna:
– od poniedziałku do piątku (oprócz środy) w godzinach 8:00 – 19:00,
– w środy w godzinach 8:00 – 15:35.

Wymagane dokumenty:

- skierowanie na badanie Rtg,
- dokument z numerem PESEL.

Zakres badań:
Zakres badań: rtg jednego zęba, pantomogram, rtg zatok, rtg stawów żuchwowo – skroniowych, rtg boczny twarzoczaszki.