Staże kierunkowe

 

Informacja dla lekarzy zainteresowanych odbywaniem stażu kierunkowego

 

Informujemy, że od dnia 26.10.2016 r. SZPZLO Warszawa Praga Południe jest wpisany na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu kierunkowego, w poradni POZ sprawującej opiekę nad dziećmi dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii.

Staż realizowany jest w następujących Zakładach Lecznictwa Otwartego (ZLO):

  • Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej ZLO ul. Abrahama 16,
  • Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej ZLO ul. Saska 61,
  • Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej ZLO ul. Grochowska 339.

 Staże kierunkowe prowadzone są po wcześniejszym podpisaniu porozumienia pomiędzy SZPZLO Warszawa Praga Południe a Jednostką Kierującą oraz po akceptacji wniosku lekarza z terminem odbywania stażu.

 

Wzory porozumienia i wniosku obowiązujące na terenie SZPZLO Warszawa Praga Południe do pobrania poniżej.

Druk porozumienia (format .docx)

Druk porozumienia (format .pdf)

Wniosek lekarza zatrudnionego w innym podmiocie o wyrażenie zgody na odbywanie stażu kierunkowego. (format .docx)

Wniosek lekarza zatrudnionego w innym podmiocie o wyrażenie zgody na odbywanie stażu kierunkowego. (format .pdf)

 

Informacje dotyczące realizacji stażu kierunkowego można uzyskać w Dziale Kadr i Płac, nr telefonu 22 810 54 38
lub w sekretariacie Dyrektora ds. Lecznictwa, nr tel. 22 813 30 51 do 55 od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 08:00 do 15:30.

 

Osoby, które zostały zakwalifikowane do podjęcia stażu proszone są o dostarczenie do Działu Kadr i Płac następujących dokumentów:

  • Pisemnego skierowania do odbywania stażu kierunkowego wystawionego przez Jednostkę Kierującą,
  • Oryginału dyplomu,
  • Oryginału prawa wykonywania zawodu,
  • Karty szkolenia specjalizacyjnego,
  • Polisy ubezpieczenia OC lekarza.