Programy profilaktyczne i promocji zdrowia

...

Programy profilaktyczne finansowane przez NFZ:

SZPZLO Warszawa Praga Południe zaprasza w roku 2018 do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach wykonywanych w ramach następujących programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy

...

Proponujemy bezpłatne badania cytologiczne, dla kobiet w wieku 25-59 lat*, które:

  • nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 3 lat,
  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzacy leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Zapraszamy do:

ZLO przy ul. Saskiej 61.

Tel. 22 617-68-86, 22 617-36-39.

Cytologie pobierane są w poniedziałki w godz. 13:00 – 17:00, wtorki i środy w godz. 9:30 – 12:00, czwartki 13:00 – 14:00, piątki 8:00 – 12:00 w gabinecie nr 125 II piętro.

Badania są wykonywane po uprzednim ustaleniu terminu w poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 617-36-39.

ZLO przy ul. Grochowskiej 339.

Cytologie pobierane są w gabinecie nr. 210 I piętro, w środy w godzinach 8:00 – 11:00 i w piątki w godzinach 8:35 – 11:30.

Zapisy na badania osobiście w poradni lub telefonicznie pod numerem 22 810-50-07 prowadzone są w poniedziałki w godzinach 8:00 – 12:00, środy 8:00 – 11:00, czwartki 14:00 – 18:00 oraz w piątki w godzinach 8:35 – 16:00.

ZLO przy ul. Kickiego 24.

Badania cytologiczne pobierane są w gabinecie nr. 42  III piętro: w piątek w godz. 12.00 – 15.00.

Na badania można zapisać się telefonicznie (kontakt przez centralę 22 810-54-14, 22 810-25-95, 22 810-24-91) lub osobiście u położnej: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

ZLO przy ul. Abrahama 16.

Badania cytologiczne pobierane są w gabinecie nr 208, I piętro: wtorki w godz. 11:00 – 14:00 oraz środy w godz. 8:30 – 10:00.

Zapisy pod nr tel. 22 671-23-08 w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 18:00 oraz środy i piątki w godz. 8:00 – 14:00.


Zgłaszając się na badanie cytologiczne prosimy o przyniesienie ostatniego wyniku badania.

(*) przy określeniu wieku bierze się pod uwagę rok urodzenia

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia

...

Skierowany jest do osób zadeklarowanych do lekarza POZ, z nierozpoznaną chorobą układu krążenia, które: w bieżącym roku kalendarzowym ukończyły 35, 40, 45, 50 lub 55 lat, (tzn. rocznik 1983, 1978, 1973, 1968, 1963) i w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystali z badań wykonywanych w ramach w/w programu, osób obciążonych następującymi czynnikami ryzyka: nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR powyżej 140/90 mm Hg), palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość.

Wykonujemy w ramach programu bezpłatne badania: poziomu cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów, glukozy oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi i BMI, przeprowadzamy wywiad – ankietę zgodnie z Kartą Badania Profilaktycznego w profilaktyce chorób układu krążenia. Lekarz w ramach programu przeprowadza badanie przedmiotowe, ocenia czynniki ryzyka chorób układu krążenia oraz globalne ryzyko zagrożenia chorobami układu krążenia.

Zapraszamy pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ w naszych placówkach:

ZLO przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61, ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego 3, ul. Zamienieckiej 73, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4, ul. Grochowskiej 339, ul. Ateńskiej 4.

 

Program profilaktyki gruźlicy

...

Adresowany do osób dorosłych, które nie chorowały na gruźlicę, ale miały kontakt z osobami chorymi na gruźlicę, do osób bezdomnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, obciążonych długotrwałą chorobą, uzależnionych od: tytoniu, alkoholu, narkotyków.

Warunkiem uczestnictwa w w/w programie jest wypełnienie pisemnego oświadczenia, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy uczestnik programu nie podlegał badaniu ankietowemu pielęgniarki POZ w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do wybranej (tzn. do zadeklarowanej przez Państwa) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej w następujących placówkach:

ZLO przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61, ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego 3, ul. Zamienieckiej 73, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4, ul. Grochowskiej 339, ul. Ateńskiej 4.

 

 

...

Programy finansowane ze środków budżetowych m.st. Warszawy:

W bieżącym roku współpracując z m.st. Warszawa realizujemy następujące programy:

 

Program edukacyjny „Szkoła Rodzenia”

 

Informacje o programie „Szkoła Rodzenia” przeniesiono do zakładki na stronie głównej.
Zapraszamy.

 

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie Mama i Ja – II etap” na lata 2017-2018

...

Pneumokoki to bakterie, wywołujące wiele niebezpiecznych chorób szczególnie u małych dzieci, u których system odpornościowy jest niedojrzały. Rozprzestrzenianiu się zakażeń pneumokokowych sprzyja także przebywanie dzieci w dużych skupiskach np.: żłobkach czy przedszkolach, bowiem zakażenia te przenoszone są drogą kropelkową. Skuteczną formą zabezpieczenia przed tymi schorzeniami są szczepienia ochronne.

Kryteria uczestnictwa w programie.
Program adresowany jest do:
- dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia,
- zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy.

Jego celem jest zmniejszenie liczby zakażeń pneumokokowych występujących u dzieci.

W ramach programu w naszym Zespole od 1 lutego 2017 r. do 7 grudnia 2018 r. wykonujemy bezpłatne szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym, po uprzednim zakwalifikowaniu dziecka do szczepienia przez lekarza pierwszego kontaktu (kwalifikacja lekarska o braku przeciwwskazań do szczepienia jest ważna do 24 godzin).

Zapraszamy do naszych Poradni dla dzieci:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 671-24-63 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00
2. ZLO ul. Grochowska 339 tel. 22 810-21-11 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
3. ZLO ul. Ostrołęcka 4 tel. 22 810-45-91 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
4. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-67-34 pon. 10:00-13:00; wt. 9.00-13.00; śr. 8.00-13.00;
czw. 10:00-13:00 i 15:00-18:00; pt. 11:00-13:00
5. ZLO ul. Sygietyńskiego 3 tel. 22 810-09-30 pon. 11:30-12:30 i 16:00-17:00; wt., czw. 8:30-10:00;
śr. 11:30-13:30 i 16:00-17:00; pt. 8:00-18:00

Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

 

 

Inne programy:

W bieżącym roku realizujemy następujące programy:

Program Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pn. „Dobry Rodzic – Dobry Start”

Program Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dawniej Fundacji Dzieci Niczyje pn. „Dobry Rodzic – Dobry Start” jest realizowany w naszych placówkach od 2007 roku. Jego celem jest udzielanie wsparcia w pełnieniu roli rodzicielskiej rodzicom dzieci w wieku 0-3 lat. Projekt skierowany jest zwłaszcza do rodzin przeżywających trudności wychowawcze lub rodzin, u których wystąpił problem krzywdzenia.

W naszych poradniach dla dzieci:

  • ZLO przy ul. Saskiej 61,
  • ZLO przy ul. Abrahama 16,
  • ZLO przy ul. Sygietyńskiego 3,
  • ZLO przy ul. Grochowskiej 339,
  • ZLO przy ul. Ostrołęckiej 4

personel udziela wsparcia osobom potrzebującym pomocy w tym zakresie. W poradniach tych dostępne są także bezpłatne materiały edukacyjne dotyczące opieki nad małym dzieckiem.

Pielęgniarki w poradniach dla dzieci w razie potrzeby kierują osoby zainteresowane do Praskiego Centrum Dziecka i Rodziny przy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Poza tym w ramach programu nasi pracownicy uczestniczą w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez fundację.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie www.fdds.pl