SZPZLO/ZP/17/15 Dostawa (zakup) diatermii krótkofalowej wraz z zestawem do aplikacji kondensatorowej dla Zakładu Lecznictwa Otwartego (ZLO) przy ul. Abrahama 16 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa (zakup) diatermii krótkofalowej wraz z zestawem do aplikacji kondensatorowej dla Zakładu Lecznictwa Otwartego (ZLO) przy ul. Abrahama 16 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Informacje o wyborze oferty