SZPZLO/ZP/17/13 Usługa w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługa w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Inf. dla wykonawców

Informacje o wyborze oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania