SZPZLO/ZP/16/15 Dostawa (zakup) autoklawu – 1 szt. dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Saskiej 61 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa (zakup) autoklawu – 1 szt. dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Saskiej 61 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Informacje o wyborze oferty