SZPZLO/ZP/16/13 Przedmiotem zamówienia jest: „Remont pomieszczeń Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Saskiej 61 w Warszawie”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wykonanie remontu pomieszczeń w Zakładzie Lecznictwa Otwartego (ZLO) przy ul. Saskiej 61 w Warszawie.