SZPZLO/ZP/14/16 – Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SZPZLO/ZP/14/16 – Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Informacje o wyborze oferty