SZPZLO/ZP/14/14 Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych – wychodzących lokalnych, strefowych, międzystrefowych i do sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej, jak: linie informacyjne, połączenia z biurami numerów, serwisy informacyjne, świadczenie usług faksowych, itp. w naliczaniu sekundowym.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych – wychodzących lokalnych, strefowych, międzystrefowych i do sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej, jak: linie informacyjne, połączenia z biurami numerów, serwisy informacyjne, świadczenie usług faksowych, itp. w naliczaniu sekundowym.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje o wyborze oferty

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania