SZPZLO/ZP/14/13 Wykonanie remontu pomieszczeń w Zakładzie Lecznictwa Otwartego (ZLO) przy ul. Saskiej 61 w Warszawie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wykonanie remontu pomieszczeń w Zakładzie Lecznictwa Otwartego (ZLO) przy ul. Saskiej 61 w Warszawie.