SZPZLO/ZP/13/13 Remont pomieszczeń poradni rehabilitacji (I piętro) w Zakładzie Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16 w Warszawie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Remont pomieszczeń poradni rehabilitacji (I piętro) w Zakładzie Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16 w Warszawie.