SZPZLO/ZP/12/16 – „Remont części budynku Zakładu Lecznictwa Otwartego (ZLO) przy ul. Abrahama 16” zlokalizowanego w Warszawie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SZPZLO/ZP/12/16 – „Remont części budynku Zakładu Lecznictwa Otwartego (ZLO) przy ul. Abrahama 16” zlokalizowanego w Warszawie.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Dokumentacja projektowa

Informacja o otwarciu ofert

Informacje o wyborze oferty