SZPZLO/ZP/10/16 Dostawa (zakup) aparatu USG – 1 szt. dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe, wraz z jego zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa (zakup) aparatu USG – 1 szt. dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe, wraz z jego zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje o wyborze oferty