SZPZLO/ZP/10/13 Dostawa systemu, ucyfrowienie aparatu RTG Philips Bucky Diagnost – 1 szt. znajdującego się w Zakładzie Lecznictwa Otwartego (ZLO) przy ul. Saskiej 61 i aparatu RTG Quantum Medical Imaging – 1 szt. znajdującego się w ZLO ul. Kickiego 24 metodą radiografii pośredniej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa systemu ucyfrowienie aparatu RTG Philips Bucky Diagnost – 1 szt. znajdującego się w Zakładzie Lecznictwa Otwartego (ZLO) przy ul. Saskiej 61 i aparatu RTG Quantum Medical Imaging – 1 szt. znajdującego się w ZLO ul. Kickiego 24 metodą radiografii pośredniej.