SZPZLO/ZP/09/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę probówek i akcesoriów do systemu próżniowego pobierania krwi.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę probówek i akcesoriów do systemu próżniowego pobierania krwi.